30.2531033861 Δευτέρα - Σάββατο: 08:00 - 16:00 info@aionconstruction.gr

ΑΙΩΝ Κατασκευαστική | Η εταιρεία

Η τεχνική, κατασκευαστική εταιρεία ΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. ιδρύθηκε στην Κομοτηνή το 2011 ως αποτέλεσμα της συνένωσης ατομικών επιχειρήσεων μηχανικών με πολυετή εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο.
Οι μηχανικοί της εταιρείας δραστηριοποιήθηκαν μεμονωμένα έκαστος από το 1970 και έντευθεν με αντικείμενο την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημόσιων έργων (κτηριακών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών, λιμενικών αλλά και έργων οδοποιίας).
Όντας μια εταιρεία βασιζόμενη στην επιστημονική κατάρτιση των μελών της, τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, το έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό της αλλά και την επιλογή αξιόπιστων συνεργατών, ασκώντας ενδελεχή ποιοτικό έλεγχο στα υπό κατασκευή έργα που αναλαμβάνει, αποτελεί ασφαλή επιλογή για την κατασκευή και αποπεράτωση οιουδήποτε κατασκευαστικού έργου με στόχο την ορθή κατανομή ποιότητας- κόστους.

 

 

  • Η εταιρεία ΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που καλύπτουν τις περισσότερες κατασκευαστικές ανάγκες.

  • Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνει την επίβλεψη, κατασκευή αλλά και ανακαίνιση ενδεικτικά των κάτωθι :

Υπηρεσίες

Μονοκατοικίες   |   Μεζονέτες   |   Βίλες   |   Πολυκατοικίες   |   Εξοχικές κατοικίες   |   Γραφεία και επαγγελματικές στέγες   |   Ξενοδοχεία   |   Μονώσεις
Οικοδομικά   |   Ηλεκτρομηχανολογικά   |   Υδραυλικά Έργα οδοποιίας